Lietošanas noteikumi

Pēdējo reizi atjaunots 20 septembrī, 2015

Šis dokuments izskaidro lietošanas noteikumus pēc kuriem jūs varat lietot plag.lv. Lietojot plag.lv jūs piekrītat lietošanas noteikumiem.

Plag.lv var jebkurā brīdī mainīt lietošanas noteikumus. Regulāri pārbaudiet šo lapu un nelietojat plag.lv ja nepiekrītat lietošanas noteikumiem.

Par Lietošanas noteikumi

Plag.lv nenes nekādu atbildību par produkcijas piemērotību īpašam mērķim vai sabiedrībai un vai var tik lejuplādēts ārpus Amerikas Savienotajām valstīm. Pieeja var būt aizliegta konkrētai personai un/vai jurisdukcijai. Plag.lv nenes nekādu atbildību par jebkādiem bojājumiem vai ievainojumiem, kas radušies nepiemērotas programmas izmantošanas laikā. Izmantot saiti ir uz jūsu atbildības.

Visas legālas sūdzības tiks izskatītas pēc Lietuvas un Eiropas savienības likumiem un tiesām. Lietojot plag.lv, tās produktus un piedāvājumus jūs piekrītat atteikties no jebkādiem personīgajiem iebildumiem pret šo sistēmu.

Ja kāds lietošanas noteikumus šķiet ir kļuvis nepiemērots, tas neiespaidos darba pārbaudes kvalitāti un rezultātus. Plag.lv izvēle neizmantot kādu no lietošanas noteikumiem neietekmē nākotnes iespējas. Tas, ka mēs nereaģējam uzreiz nenozīmē, ka nereaģēsim vispār.

Lietošanas noteikumi un mūsu Privātuma politika forma ir legāla vienošanās starp jums un plag.lv.

Lietojot plag.lv

Lietojot plag.lv, jums var tikt prasīta personīgā informācija par sevi, kā, piemēram, identifikācijas un kontaktu detaļas. Jūs piekrītat tam, ka visa jūsu sniegtā personīgā informācija vienmēr pareiza un patiesa.

Jums ir netikai jāievēro visi noteikumi šajā lapā, bet arī plag.lv noteikumi Privātuma politika, un visi likumi un regulācijas, tādi, kas attiecas uz datu izmantošanu un kontroli. Šo noteikumu neievērošanas gadījumā var tik liekta piekļuve jūsu plag.lv kontam. Plag.lv patur tiesības liegt tiesības jebkuram lietotājam piekļūt savam kontam par jebkādu iemeslu.

Jūs varat piekļūt plag.lv tikai caur interfaisu un instrukcijām, ko mēs nodrošinām, tāpēc lūdzu nemēģināt ieklūt plag.lv caur automatizētiem līdzkļiem, kā skripti un web roboti.

Plag.lv un tā saturs ir aizsargāts ar intelektuālā īpašuma likumiem. Neņonemt jebkādus autortiesību vai citus prioritāros paziņojumus, kas ietverti plag.lv. Lietojot plag.lv, tā produktus un iespējas, jums nedod nekādas īpšumtiesības uz intelektuālā īpašuma tiesībām. Pārdošanas, pārveidošas un ražošanas un izplatīšanas tiesības uz plag.lv pieder tikai plag.lv. Lūdzu sazinieties ar mums [email protected] ja Jums nepieciešama kāda autorizācija, lai lietotu plag.lv saturu.

Atmaksa

Visi pakalpojumi tiek sniegti bez jebkādas garantijas. Plag.lv lietotājiem nav pienākuma izsniegt nekādu atmaksu vai atmaksu. Lietotājiem vajadzētu izmantot pakalpojumu uz savu risku.

Dokumentu augšupielāde

Augšupielādētie dokumenti un dati tiek saglabāti mūsu serveros un no turienes dati tiek salidzināti ar internetu un iekšējām datu bāzēm. Lietotājam ir pilnas tiesības izdzēst savus darbus no mūsu servera. Augšupielādētie dokumenti NETIKS izmantoti citu lietotāju darbu analīzei, bez lietotāja gribas un piekrišanas.

Atbildība un Atlīdzība

Mēs strādājam cik labi varam, bet kļūdas notiek un lietot šo saitu ir uz jūsu atbildības. Mēs nedodam nekādas garantijas par plag.lv piedāvāto pakalpojumu precizitāti vai iegūtajiem rezultātiem izmantojot mūsu mājas lapu. Ja atrodi kādu kļūdu, lūdzu dod mums par to ziņu.

Mēs varam veikt izmaiņas plag.lv jebkurā laikā un pa to nebrīdinot.

Mēs neesam atbildīgi par zaudējumiem, izmaiņām vai korupcijām pret saturu. Mēs negarantējam, ka plag.lv stradās bez problēmām vai ka mūsu serveris būs brīvs no datorvīrusiem. Ja lietojot plag.lv rezultāta jums ir jāmaina tehnoloģijas vai dati, jūs esat atbildīgi par šiem zaudējumiem.

Plag.lv var rādīt plag.lv trešās personas saturu un linku uz trešās personas mājas lapu. Trešā persona ir atbildīga par satura pieejamību. Mēs varam to redzēt, noņemt vai aizliegt to rādīt vispār, bet mums nav pienākums to darīt. Plag.lv nenes nekādu atbildību par trešās personas saita saturu, tādēļ tas ir uz jūsu atbildības.

Privātums

Mūsu Privātuma politika izskaidro kā mēs izturamies pret jūsu personīgo informāciju. By using plagramme.com, you are agreeing to its terms.